Ta turen til Helgelandskysten for å jakte på torsken som kommer inn fra havet for å gyte. I april gir vi deg et godt tilbud –  20% rabatt på hytte og båt.